Ap LERC Cymru

Cofnodi unrhyw rywogaeth wrth fynd yng Nghymru.

Mae Ap LERC Cymru yn galluogi i chi ymwneud â chofnodi biolegol. Cyfrannwch eich cofnodion am weld rhywogaethau gyda chyfesurynnau o GPS, disgrifiadau a gwybodaeth arall, gan roi gwybodaeth bioamrywiaeth newydd a phwysig i wyddonwyr sy’n cyfrannu at gadwraeth natur a chynllunio, ymchwil ac addysg yn y maes.

Bydd eich data’n cael eu cadw’n ddiogel a bydd copi wrth gefn yn cael ei wneud yn rheolaidd. Bydd archwiliadau awtomatig yn cael eu rhoi ar waith gyda’ch arsylwadau, i helpu i ganfod camgymeriadau posib, a gall arbenigwyr adolygu’r hyn rydych chi wedi’i weld. Mae pob cofnod am weld bywyd gwyllt ar gyfer rhywogaethau ansensitif yn cael ei rannu â defnyddwyr eraill a bydd ar gael i Gynlluniau Cofnodi Cenedlaethol, Canolfannau Cofnodion Amgylcheddol Lleol ac Is-Gofnodwyr Sirol.

• Rhyngwyneb cwbl ddwyieithog i ddefnyddwyr
• Gweithio’n llawn oddi ar-lein
• Cofnodi’r holl fywyd gwyllt rydych chi’n ei weld – yn cynnwys holl rywogaethau’r DU
• Ychwanegu cofnodion newydd yn gwbl hwylus
• Elwa o archwiliadau data awtomatig ac adolygu gan arbenigwyr
• Rhannu’r hyn rydych chi wedi’i weld gyda’r gymuned gofnodi
• Cyfrannu at wyddoniaeth a chadwraeth
• Cefnogi cymuned LERC CymruOs oes gennych chi gyfrif eisoes ag un o’r gwefannau cofnodi ar-lein presennol sy’n defnyddio system Indicia ( SEWBReCORD, WiRED neu WWBIC) byddwch yn gallu gweld a golygu eich cofnodion drwy’r wefan honno. Bydd rhaid i chi gofrestru gydag iRecord gan ddefnyddio’r un cyfeiriad e-bost.

Cefndir

Mae Ap LERC Cymru yn galluogi i chi fynd â’ch profiad cofnodi ar-lein allan i’r maes gyda’ch ffôn clyfar neu eich tabled. Er bod y cofnodion yn cael eu cadw a’u storio yn iRecord, os oes gennych chi gyfrif gydag un o’r tair gwefan sy’n rhyngweithio’n uniongyrchol ag iRecord (basau data cofnodi ar-lein SEWBReCORD, WiReD gan BIS neu WWBIC), gallwch weld a golygu eich cofnodion yno. Cyfeirir at y gwefannau hyn fel gwefannau Indicia LERC Cymru o hyn ymlaen. Hefyd sylwer nad oes gan ORS gan Cofnod gysylltiad uniongyrchol ag iRecord felly ni fydd modd golygu’r cofnodion a nodir yn yr ap ar y system honno.

Er mwyn cyflwyno cofnodion gan ddefnyddio Ap LERC Cymru, bydd rhaid i chi gofrestru cyfrif gydag iRecord, oherwydd dyma ble mae’r data’n cael eu cadw. Hefyd os oes gennych chi gyfrif gydag un o wefannau Indicia LERC Cymru, mae’n bwysig defnyddio’r un cyfeiriad e-bost wrth gofrestru fel bod modd cysylltu’r cyfrifon â’i gilydd. Os nad oes gennych chi gyfrif gydag un o wefannau Indicia LERC Cymru, does dim problem, gallwch weld a golygu eich cofnodion ar iRecord yn lle hynny. Os byddwch yn dymuno gwneud defnydd o’r nodweddion eraill mae gwefannau Indicia Cymru’n eu cynnig yn nes ymlaen, gwnewch yn siŵr eich bod yn cofrestru gyda’r un cyfeiriad e-bost!

Mae posib lawrlwytho cyfarwyddiadau manylach yma.